ขนส่งเชียงใหม่ เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างทำใบขับขี่โดยไม่ต้องสอบและหลอกขายใบขับขี่ปลอม

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างว่าสามารถทำใบอนุญาตขับขี่ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเองและหลอกขายใบอนุญาตขับขี่ปลอม นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ เผยแพร่โฆษณาทางโซเชียลแอบอ้างว่าสามารถทำใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ โดยผู้ขอทำใบอนุญาตขับขี่ ไม่ต้องเดินทางไปสอบที่สำนักงานขนส่ง แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย รายละ 3,000-5,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีน ถูกกลุ่มชาวจีนด้วยกัน หลอกให้ทำใบอนุญาตขับขี่ปลอม โดยมีค่าใช้จ่ายหลักหมื่นบาท ต่อใบขับขี่ 1 ใบ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอย้ำว่าการขอทำใบอนุญาตขับขี่ ต้องมาดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ซึ่งผู้ขอทำใบอนุญาตขับขี่ ต้องมากรอกเอกสารเข้ารับการอบรม ทำข้อสอบ สอบภาคปฏิบัติ ทดสอบสายตา ถ่ายรูปบันทึกลงในบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ และชำระเงินค่าทำเนียม โดยจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการให้บริการในทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ จึงจะถือว่าผ่านกระบวนการทำใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานกับสถานกงสุลจีนประจำ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับภัยจากมิจฉาชีพดังกล่าว อีกทั้ง ได้ดำเนินการทำแผ่นป้ายพร้อมให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ทราบถึงกฎหมายและขั้นตอนที่จะมาขอทำใบอนุญาตขับขี่รถในประเทศไทย ว่าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และขอให้ระวังอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉา ชีพทั้งชาวไทยและชาวจีน เพราะอาจทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก แต่ได้รับใบขับขี่ปลอมที่ไม่สามารถใช้การได้ รวมถึงยัง มีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ มีโทษร้ายแรงทั้งปรับ ทั้งจำคุก และหากพบผู้ที่หลอกลวงแอบอ้างในกรณีดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่ เพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 
19 พฤษภาคม 2561 , 16:01 น. , อ่าน 189  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี