เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม 2561

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ในทุกฤดูกาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา (Spot tourism) ตามแนวทางการพัฒนาของยุทศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาต่อไปในอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจ ใส่ใจ ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กิจกรรม เดิน - วิ่ง วิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดิน - วิ่ง 5 กิโลเมตร (ชาย-หญิง) , ประเภทมินิมาราธอน 11.5 กิโมเมตร (ชาย-หญิง) และประเภทแฟนซี (ออเจ้า) (ชาย-หญิง) โดยเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เดิน – วิ่ง ไปตามเส้นทางที่กำหนด ตลอดเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดเส้นทาง และจะเข้าสู่เส้นชัยที่บริเวณจุดเริ่มต้น
 
20 พฤษภาคม 2561 , 19:57 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี