จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 นำระบบไอทีมาใช้ในการสมัครงาน ตอบโจทย์สังคมดิจิตอล ยุคไทยแลนด์ 4.0

  
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 ประชาชนที่ว่างงานและนักศึกษา แห่ร่วมสมัครงานอย่างคับคั่ง ที่ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018” โดยมี นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ ได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และอัตราว่างของตำแหน่งงานในปัจจุบัน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้นายจ้างได้พนักงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่อไป สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มี การรับสมัครงานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สามารถสมัครงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การไปทำงานต่างประเทศ โดยผู้สมัครงานจะได้เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 61 แห่ง 402 ตำแหน่ง 2,656 อัตรา รวมถึงมีการสาธิตอาชีพและฝึกสอนการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 อาชีพ ได้แก่ การทำขนมวุ้นแฟนซี อาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) สลัดโรล แฮมเบอร์เกอร์ ขนมชั้นดอกกุหลาบ การเพ้นท์ถุงผ้ามือถือ การพับผ้าเช็ดหน้ารูปกระต่าย การทำโปสการ์ด พวงกุญแจดอกทิวลิป การทอผ้า การปักลวดลายบนผ้าด้วยลูกปัด และบริการอื่นๆของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระหว่างนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่มีการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน จำนวน 10 แห่ง อีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครงานและร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และขอให้เตรียมเอกสารการสมัครงานมาให้พร้อม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ทั้งสำเนาและฉบับจริง รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีของเพศชาย ให้นำหลักฐานการพ้นภาระทางทหารมาด้วย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25,26
 
21 พฤษภาคม 2561 , 15:51 น. , อ่าน 119  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี