เชียงใหม่ หารือแนวทางก่อนการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เร่งแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการ..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางก่อนการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการ พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 27 พ.ค.นี้..// นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้ร่วมกันหารือหาแนวทางการดำเนินการก่อนการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีคณะกรรมการอำนวยการเป็นคณะทำงานชุดใหญ่ และมีคณะทำงานย่อยอีก 2 คณะทำงาน ในส่วนของคณะทำงานจัดการกับสิ่งปลูกสร้าง จะเน้นโครงสร้างวิศวกรสิ่งปลูกสร้าง ธรณีวิทยา ระบบน้ำ พร้อมทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง ส่วนคณะทำงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จะดูแลเรื่องการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทั้งระบบดิน น้ำ และป่าไม้ ขณะนี้ได้เร่งหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งระบบดิน น้ำ และป่าไม้ รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หากได้รายชื่อคณะกรรมการครบถ้วน ก็สามารถแต่งตั้งได้ทันที พร้อมกับวางแนวทางและอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ได้ร่างคำสั่งเบื้องต้นของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่จะตั้งขึ้น อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ 1.ในเรื่องของการศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ การฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักตุลาการ 2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น 3.เชิญผู้แทนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น 4.เสนอแนะและจัดทำแผนดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 จะเริ่มการเข้าไปปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งจะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ สลับกับหญ้าแฝก พร้อมปลูกต้นไม้รอบๆ พื้นที่ ที่ไม่อยู่ในเขตอาคารบนพื้นที่ 23 ไร่ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ด้าน นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวว่า สิ่งที่อยากได้หลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คือสัญญาและแบบแปลนการก่อสร้าง เพราะเป็นห่วงเรื่องระบบโครงสร้าง รวมไปถึงเรื่องของจารีต ประเพณี และความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคุณค่าทางจิตใจ คงจะอ้างข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ไปร่วมกันปลูกป่าและทำฝายด้านบนเหนือลำห้วย ในวันที่ 27 พฤษภาคม นี้
 
22 พฤษภาคม 2561 , 16:20 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด