งานมหกรรมพืชสวนโลก ตัดสินประกวดไม้ใบกระถางแล้ว

  
    งานมหกรรมพืชสวนโลก ตัดสินประกวดไม้ใบกระถางแล้ว โดยพบว่ามีผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 200 ราย ส่งต้นไม้เข้าประกวดกว่า 1,800 ต้น นางเรวดี วุฒิจำนง หัวหน้าสาขาพืชสวนประดับ ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับผิดชอบงานนิทรรศการไม้ใบกระถางกล่าวว่า จากการที่เจ้าของต้นไม้ได้ส่งไม้ใบ ไม้กระถางเข้าประกวด จากผู้ส่งประกวด 225 ราย จำนวนต้นไม้ 1,800 ต้น แบ่งเป็นการประกวด 17 กลุ่ม 200 ประเภท ขณะนี้ส่วนใหญ่คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดแล้วเกือบทั้งหมด โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลต้องได้เหรียญทองเท่านั้น ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยการตัดสินใช้หลักการของ AIPS สำหรับการตัดสินโดยหลักของ AIPS นั้นเป็นมาตรฐานโลกซึ่งเหรียญทองสามารถมีได้หลายรางวัล แต่จะเรียงลำดับตามคะแนน โดยต้นไม้ที่ได้รับการตัดสินเหรียญทองนั้นจะมีคะแนนตั้งแต่ 9 ขึ้นไปเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ต้นไม้นั้น แต่จะได้รับรางวัลเฉพาะที่ 1 ถึง 3 เท่านั้น อย่างไรก็ตามต้นไม้ที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทุกต้นว่าได้จัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้ว
 
25 มกราคม 2550 , 16:21 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่