รองนายแพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กช่วงเปิดเทอม

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กช่วงเปิดเทอม แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ดูแลพฤติกรรมการกินที่ถูกสุขลักษณะ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” นาง ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 18 พฤษภาคม 2561 พบว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง จำนวน 711 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 0-4 ปี โดยอาการของผู้ป่วยเบื้องต้น จะมีไข้สูงตลอดเวลา จากนั้นจึงมีอาการ ไอ เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร อ่อนเพลีย ตาลอย ซึม อันเกิดจาการการเปลี่ยนแปลงของสมอง หัวใจเต้นเร็วและแรงผิดปกติ กระตุกที่ปลายมือ ปลายเท้า หอบ น้ำลายฟูมปาก และเริ่มมีตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบ มีหนองที่ผิวหนังบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า และบริเวณปาก ซึ่งตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบ อาจเกิดได้ทั้งบริเวณปากด้านนอกและด้านใน ในลำคอ บนลิ้น หรือกระพุ้งแก้มด้านใน ตุ่ม แผล เหล่านี้จะทำให้เกิดความเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลืนน้ำดื่มหรืออาหาร นอกจากนี้ยังพบตุ่มพอง ผื่น หรือแผลอักเสบที่บริเวณก้นและขาหนีบด้วยเช่นกัน ซึ่งอาการของโรคนี้หากเด็กรับประทานอาหารได้ หรือพักผ่อนเพียงพอ ส่วนใหญ่อาการก็จะไม่รุนแรงหายเองได้ภายในระยะเวลา 7-10 วัน แต่สำหรับเด็กบางรายอาจมีอาการรุนแรง เนื่องจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภาวะปอดบวมน้ำ อาจทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง สถานศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแยกสิ่งของที่ปนเปื้อน หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระของเด็ก ควรล้างมือก่อนและหลังสัมผัสตัวเด็ก เพื่อลดการระบาดของโรค รวมถึงกำกับดูแลเด็กที่อยู่ในความปกครองให้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร และให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ ของเล่น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและเป็นการลดความเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าวด้วย
 
22 พฤษภาคม 2561 , 18:36 น. , อ่าน 118  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี