จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เตรียมพร้อมรองรับในช่วงฤดูฝน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า กำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง ปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่า เตรียมพร้อมรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
ที่บริเวณด้านหลังตลาดบ้านท่อ ซอยมหาโชค ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33, สำนักงานพัฒนาภาค 3 และหน่วยทหารในพื้นที่ กว่า 350 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บเศษขยะ สิ่งปฏิกูล และทำความสะอาดบริเวณริมสองฝั่งคลอง พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นหนึ่งในไชยมงคล 7 ประการ และสายน้ำสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น
สำหรับ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพของคลองแม่ข่าในบางช่วงต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีความพิเศษ บางช่วงต้องใช้กำลังคนในการขุดลอก ซึ่งสภาพของคลองแม่ข่าในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน ความกว้างของคลองแม่ข่าในบางช่วงเฉลี่ยแล้วกว้างไม่เกิน 5 เมตร ประกอบกับลำคลองมีสิ่งปลูกสร้างเข้าไปลุกล้ำในพื้นที่ลำคลอง ทำให้ต้องส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า คว้านมุดเข้าไปขุดลอก เพื่อนำสิ่งปฏิกูล ที่อุดตันในออกมา ทำให้กระแสน้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ช่วง โดยในช่วงที่ 1 เป็นคลองธรรมชาติ มีความยาว 5.5 กิโลเมตร ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการสนับสนุนเรื่องของนำมันเชื้อเพลิง และทางสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมกับทางมณฑลทหารบกที่ 33 เข้าดำเนินการพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนในช่วงที่ 2 ระยะทาง 8.25 กิโลเมตร เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก และช่วงที่ 3 เป็นคลองธรรมชาติระยะทาง 8.25 กิโลเมตร
 
23 พฤษภาคม 2561 , 18:31 น. , อ่าน 91  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย