ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561

  
    ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก Be there for someone else. Give blood. Share life. ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต ประจำปี 2561 เทคนิคการแพทย์หญิง วัชรี ประสิงห์ รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ สหพันธ์สภากาชาดสากล (International federation of Red Cross and Red crescent) องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day-WBDD)ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ครั้งแรก ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ทั่วโลก อีกทั้งเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ที่บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความจำเป็นของการขอรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอ สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณี ในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด” Be there for someone else. Give blood. Share life. ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ ในวันและเวลาดังกล่าว หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5341 8389 ต่อ 17 หรือ 089-4810111 และสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ facebook.com/RBC10
 
23 พฤษภาคม 2561 , 19:08 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี