เชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับ ผู้แทนจาก 12 ประเทศ ในการประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑล ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑล ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11ผู้แทนจาก 12 ประเทศ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมวลอย่างคับคั่ง ที่ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์บุญย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 (11 th Southeast Asian Biosphere Reserves Network Meeting) โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลใกล้เคียง ในภูมิภาคแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้จาก 12 ประเทศ เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการดำเนินงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ประเทศอื่นๆได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายประเทศผู้สนับสนุนการดำเนินงานให้แน่นแฟ้นมายิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับ โครงการมนุษย์และชีวมณฑล เป็นโครงการที่เริ่มโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผ่านพื้นที่สาธิตที่เรียกว่า “พื้นที่สงวนชีวมณฑล” ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่สงวนชีวมณฑล จำนวน 669 แห่ง ใน 120 ประเทศทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย มีพื้นที่สงวนชีวมณฑล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จังหวัดลำปาง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เตรียมผลักดันให้เกิดพื้นที่สงวนชีวมณฑลเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือ ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อขยายผลการดำเนินงานการสร้างพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
23 พฤษภาคม 2561 , 19:08 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี