ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการนายอำเภอทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หลังจากพยากรณ์อากาศเตือนเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ขณะเดียวกันหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที ..// นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือวิทยุสื่อสารด่วนที่สุด สั่งการนายอำเภอทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรีมความพร้อมรับสถานการณ์ และติดตามสภาวะอากาศ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น อาจเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม และลมกระโชกแรงได้ในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย โดยให้เน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ อาทิ การเปิดทางน้ำ และร่องระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ เสริมแนวคันกั้นน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและประสานงานการเตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และ หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
 
24 พฤษภาคม 2561 , 09:52 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด