ททท. เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสา “เส้นทางบุญ...ปลอดขยะ” ในงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2561

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นจิตอาสาเส้นทางบุญ...ปลอดขยะ ในงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สา ป๋าระมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2561 นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเพณีเตียวขึ้นดอย หรือ เดินขึ้นดอยสุเทพ เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ถือปฏิบัติมายาวนานถึง 82 ปีแล้ว โดยพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนา จะเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ และเดินขึ้นดอยสุเทพรวมระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา จนกลายเป็นประเพณีไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ตราบจนถึงทุกวันนี้ และในทุกปีระหว่างทางเดินขึ้นไปบริเวณพระบรมธาตุดอยสุเทพ จะมีผู้มีจิตศรัทธาเปิดโรงทานให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ทำให้ทุกปีมีปริมาณขยะจากผู้เข้าร่วมงานทิ้งเกลื่อนกลาดตลอดเส้นทางเป็นจำนวนมาก สำหรับในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “รณรงค์เส้นทางบุญ...ปลอดขยะ”เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ให้ลด งดสร้างขยะ ตลอดเส้นทางการเดินขึ้นดอย และทิ้งขยะเฉพาะจุดที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น อันจะเป็นการช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงรักษาทัศนียภาพที่สวยงามของดอยสุเทพ ตลอดจนเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย อีกด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน ลงทะเบียนจิตอาสา “รณรงค์เส้นทางบุญ...ปลอดขยะ” ได้ที่ www.gonorththailand.com หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 860 4-5 ในวันและเวลาราชการ
 
24 พฤษภาคม 2561 , 11:34 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี