องคมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    องค์มนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ และพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ ในพระองค์ เดินทางลงพื้นที่คลองแม่ข่า ที่ชุมชนป่าแพ่ง (คลองเงิน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเคยมีสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกรุกล้ำพื้นที่คลองแม่ข่า โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เข้าดำเนินการพูดคุยทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่และทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่คลองแม่ข่ากว่า 40 หลังคาเรือนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอก เก็บเศษวัชพืช เศษขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เพื่อให้คลองแม่ข่ามีสภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ การดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่าในทุกระยะ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และจิตอาสาของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการอนุรักษ์คลองแม่ข่า ซึ่งเป็น 1 ในชัยมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น และแล้วเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
24 พฤษภาคม 2561 , 18:37 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย