เชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมลงทะเบียนโรงทาน งานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมลงทะเบียนโรงทาน ในงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2561 นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา ซึ่งในคืนก่อนวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะเริ่มต้นเดินขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปจนถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร โดยพุทธศาสนิกชนจะเดินเท้าขึ้นไป นมัสการ สรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ และทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันถัดไปหรือวันวิสาขบูชา ซึ่งตลอดเส้นทางจะมีโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน ถือเป็นการทำบุญบริจาคทาน สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับในปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมลงทะเบียนโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดย สามารถลงทะเบียนได้ที่ จุดรับลงทะเบียน ด่านตรวจห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เลยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไป 200 เมตร ซึ่งผู้มาลงทะเบียนจะได้รับอนุญาตให้นำรถขนสิ่งของขึ้นดอยสุเทพได้จนถึงเวลา 16.00 น. ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโรงทานปีนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำรถขนสิ่งของบริจาคขึ้นดอยสุเทพได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 0244 และ 086 420 5242
 
25 พฤษภาคม 2561 , 12:20 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี