จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9”

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ คาดปีนี้จะมีรายได้กว่า 10 ล้านบาท
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย โดยคาดว่าปีนี้จะมีรายได้กว่า 10 ล้านบาท
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมาก กว่าหนึ่งแสนไร่ สำหรับพื้นที่ในการปลูกมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ อำเภอทางโซนเหนือ ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว พร้าว แม่แตง แม่อาย ฝาง ไชยปราการ และอำเภอเวียงแหง โดยอำเภอทางโซนเหนือจะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออกต่างประเทศ เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพรสชาติดี หอมหวาน อร่อย ส่วนอำเภอทางโซนใต้ ประกอบด้วย อำเภอดอยหล่อ จอมทอง ฮอด และอำเภอดอยเต่า จะปลูกมะม่วงพันธุ์ผลโต หรือ มะม่วงยักษ์ เช่น มะม่วงอาร์ทูอีทู, มะม่วงพันธ์จินหวง จักรพรรดิ์แดง ช้างแดง จะเป็นมะม่วงที่ส่งขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 30 สายพันธุ์, การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้า – การส่งออก 14 สายพันธุ์, มะม่วงผลแปลกและมะม่วงยักษ์, การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา, การแปรรูปผลผลิตมะม่วง, การแสดงและจำหน่ายมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกทุกสายพันธุ์, นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์มะม่วง, การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง, การตลาด, นวัตกรรม – เทคโนโลยีทางการเกษตร และการจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ชม ช้อม ชิม ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
26 พฤษภาคม 2561 , 13:09 น. , อ่าน 109  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย