เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดง สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ

  
    เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมสืบสานความเชื่อแห่งเมืองล้านนา จัดงานประเพณีเลี้ยงดง พลังแห่งความศรัทธาสู่การรักษาผืนป่าที่ยั่งยืน เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณี
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดง สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณี พลังแห่งความศรัทธาสู่การรักษาผืนป่าที่ยั่งยืน ซึ่งประเพณีเลี้ยงดง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีพิธีบวงสรวง ปู่แสะ-ย่าแสะ ที่บริเวณศาลปู่แสะ-ย่าแสะ ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ และพิธีเลี้ยงดง ที่ลานเชิงวัดพระธาตุดอยคำและลานเลี้ยงดง หมู่ที่ 2 บ้านอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเลี้ยงดง หมายถึง การเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า ประเพณี หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีหลายช่วงอายุคน “ดง”เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง ป่าไม้หรือป่าดงดิบ ตั้งแต่อดีตกาลป่าไม้คู่กับคน ป่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมีชีวิต คนอาศัยป่าในการดำรงชีวิตอยู่ สภาพแวดล้อมในป่าได้สร้างทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆ และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นต้นน้ำที่ดียิ่ง หล่อเลี้ยงมนุษยชาติในปัจจุบัน ป่าไม้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ “คนกับป่าไม้” อยู่คู่กันมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ประเพณีเลี้ยงดง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล เพื่อให้ประชาชนมีความรักและหวงแหน รักษาป่าไม้ให้คงอยู่และไม่ให้ใครเข้าไปบุกรุกทำลายธรรมชาติให้เสียหาย โดยพิธีกรรมดังกล่าว เป็นประเพณีที่ชาวตำบลแม่เหียะ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประวัติศาสตร์และพงศาวดาร โดยใช้ควายรุ่นเขาเพียงหูสีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ โดยผ่านร่างทรงในการอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่าแห่งนี้ นามว่า “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” และ “ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” การจัดพิธีกรรมดังกล่าว มีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปี หากกระทำไม่ดีต่อดอยสุเทพ - ดอยคำ บุกรุกทำลายผืนป่าก็จะต้องมีอันเป็นไป ด้วยอิทธิฤทธิ์ของปู่แสะย่าแสะตามความเชื่อแต่โบราณกาล
 
27 พฤษภาคม 2561 , 18:19 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย