ศรัทธาประชาชนหมื่นคน เตียวขึ้นดอยสุเทพ ไม่ท้อแม้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

  
    ศรัทธาประชาชนหลายหมื่นคน เดินเท้าระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร ขึ้นดอยสุเทพ เพื่อสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา เชื่อว่าเป็นการสร้างบุญ เสริมบารมีที่ยิ่งใหญ่ ไม่ท้อถอยแม้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนหลายหมื่นคน ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย หรือ เดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ฝนที่ตกลงมาจึงไม่สามารถทำให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในงานประเพณีเตียวขึ้นดอยปีนี้ล้มเลิกความตั้งใจได้ ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ปีนี้นับเป็นปีที่ 82 แล้ว โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย การบวงสรวงอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย การฟ้อนในรูปแบบของชาวล้านนา รวมถึงจัดริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม มีขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งบนรถบุษบกจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบุคคลสำคัญ รวม 7 ท่าน เปลี่ยนกันขึ้นนั่งเป็นประธาน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพในช่วงเช้าของวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ตลอดระยะทางเดินขึ้นดอยสุเทพ กว่า 11 กิโลเมตร จะมีผู้มีจิตศรัทธา จัดโรงทานบริการอาหาร เครื่องดื่ม และจะมีจุดทิ้งขยะจัดไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานตลอดเส้นทาง รวมถึงจะมีจิตอาสา “เส้นทางบุญ...ปลอดขยะ” ช่วยดูแลเก็บขยะตลอดเส้นทาง เพื่อรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความสวยงามทางทัศนียภาพของดอยสุเทพที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ ให้สวยงามอยู่เสมออีกด้วย
 
28 พฤษภาคม 2561 , 21:43 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี