สสว. จับมือ มช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ หวังยกระดับเป็น SME 4.0

  
    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME startup ปี 2561 หวังยกระดับเป็น SME 4.0 ที่ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME startup ปี 2561ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารออมสินเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการเพื่อช่วยขับเคลื่อน SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดตาก ให้มีการพัฒนาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการอบรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในด้านต่าง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การสร้างโอกาสทางธุรกิจและเทคนิคการประกอบธุรกิจในยุค 4.0 อย่างไรให้สำเร็จ เทคโนโลยีการสร้างแผนธุรกิจ และการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่การตลาดยุคใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ออกแบบธุรกิจในรูปแบบใหม่ ตอบสนองเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในทุกระดับต่อไปในอนาคต
 
28 พฤษภาคม 2561 , 21:45 น. , อ่าน 90  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี