พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

  
    พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ พาครอบครัว เข้าวัดทำบุญ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
บรรยากาศการทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ต่างพาครอบครัว เข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายข้าวปลา อาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคล อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้า
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย
ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา
 
29 พฤษภาคม 2561 , 14:18 น. , อ่าน 100  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย