สธ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังไข้เลือดออกเผยปี 2561 เชียงใหม่พบผู้ป่วยแล้วกว่า 80 คน

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน มีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น เผยปี 2561 เชียงใหม่พบผู้ป่วยแล้วกว่า 80 คน นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน มีทั้งอากาศร้อนและมีฝนตกสลับกัน ทำให้เกิดแหล่งน้ำขังตามธรรมชาติและตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันจะก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ และจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าช่วงระหว่างวันที่ 1มกราคม -16 พฤษภาคม 2561 ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 พื้นที่ 6 จังหวัด พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดที่จังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 283 คน แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 81 คน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มระหว่างอายุ 35-44 ปี รองลงมาคืออายุ 15-24 ปี อายุ 45-54 ปี และอายุ 55-64 ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ำเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" คือ เก็บบ้านให้สะอาด โปร่งโล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายไปวางไข่อยู่เสมอ รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน และป้องกันไม่ให้ยุงกัด เช่น ใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ หากสังเกตว่าตนเองหรือคนในครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว มีอาการของโรคไข้เลือดออก เช่น มีอาการไข้ขึ้นสูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อยตามร่างกาย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ และมีไข้สูงติดต่อกัน 2-3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านทันที หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-1048 ต่อ 110
 
30 พฤษภาคม 2561 , 20:27 น. , อ่าน 98  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี