มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันปัสสาวะรดที่นอนโลก ปีที่ 2

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันปัสสาวะรดที่นอนโลก (World Bedwetting Day) หลังพบเด็กไทยอายุ 5 ขวบขึ้นไป มีปัญหาปัสสาวะรดที่นอนในขณะนอนหลับ ที่ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันปัสสาวะรดที่นอนโลก (World Bedwetting Day) ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กตระหนักถึงความสำคัญและเข้าถึงการรักษาภาวะปัสสาวะรดที่นอนในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี รวมถึงอาการปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนในผู้ใหญ่ด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิษณุ มหาวงศ์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์กรสุขภาพระดับโลก International Children’s Continence Society (ICCS) ได้กำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันปัสสาวะรดที่นอนโลก” ซึ่งในประเทศไทยพบเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป มีอาการปัสสาวะรดที่นอนในขณะนอนหลับ ร้อยละ 15-18 ในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี โดยสาเหตุของโรคปัสสาวะรดที่นอน ที่พบบ่อยมักเกิดจากปริมาณปัสสาวะมากตอนกลางคืน ความผิดปกติของการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหูรูด ความผิดปกติในพฤติกรรมและพัฒนาการ ซึ่งภาวะปัสสาวะรดที่นอนนี้ อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ปัญหาครอบครัว การเรียน การเข้าสังคม และคุณภาพชีวิตได้ โดยการดูแลรักษาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์สหสาขา ผู้ปกครอง และเด็ก ร่วมกันในทุกๆด้าน ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลกและการปัสสาวะบ่อยกลางคืน ปี 2561 การสัมมนาเรื่อง “ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก เรื่องใหญ่?” “ปัสสาวะบ่อยกลางคืนในผู้ใหญ่ เรื่องเล็ก?” และกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายอีกด้วย
 
30 พฤษภาคม 2561 , 20:30 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี