จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam ส่งเสริมการท่องเที่ยว..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด จัดโครงการประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนช่างภาพมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ร่วมถ่ายภาพส่งเข้าประกวด ..// ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพส่งภาพเข้าประกวด ประชาสัมพันธ์คุณค่าความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักผ่านทางภาพถ่าย ซึ่งโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการระเบิดจากข้างใน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักขับเคลื่อนโครงการ ส่วนความสำเร็จเกิดจากพลังความเข้มแข็ง ความรัก และความสามัคคีในชุมชน จนทำให้ชุมชนบ้านแม่ปาน – สันเกี๋ยง เป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สำหรับโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ปี 1 แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ www.facebook.com/safethainature โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าประกวด ลงใน Timeline Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย (พร้อมตั้งค่าโพสต์สาธารณะ) พร้อมระบุว่า ประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็น ภาพทิวทัศน์, วิถีชีวิต, วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี คือตั้งแต่ 30 ก.ย.59 - 30 ก.ย.61 และ ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ ไม่เกิน 5 ภาพ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page :ธรรมชาติปลอดภัย หรือ safethainature
 
31 พฤษภาคม 2561 , 12:13 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด