หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก”

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ”
ที่บริเวณห้องโถงแรกรับอาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2561 รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” เพื่อให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้ถึงข้อเสียและโทษของการสูบบุหรี่ โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลก ถือเป็นวันสำคัญของโลกอีกหนึ่งวัน และทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงข้อเสีย โทษภัยของการสูบบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายที่มาจากบุหรี่ เคล็ดลับการเลิกบุหรี่กับพิษที่มาจากบุหรี่ และโมเดลตัวอย่างปอดดำพร้อมเครื่องวัดความจุปอด พร้อมทั้งกิจกรรมอีกมากมาย
พร้อมกันนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” พร้อมให้คำแนะนำและการปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน การประเมินความรุนแรงในการติดสารนิโคติน บริการตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในผู้สูบบุหรี่ สาธิตกลไกการเกิดพิษภัยของบุหรี่ บริการนวดกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่ และการแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
วันงดสูบบุหรี่โลก (อังกฤษ: World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี
 
31 พฤษภาคม 2561 , 18:38 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย