ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดต่อใบขับขี่ครึ่งวัน ทุกวันเสาร์แรกของเดือน

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดต่อใบอนุญาตขับรถครึ่งวัน 2 มิถุนายน 2561 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท อาทิ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ,การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราว เป็น 5 ปี, การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย, การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ, การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์แรกของเดือน สำหรับเดือนมิถุนายน จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของการชำระภาษีรถประจำปี สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการรับชำระในวัน จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 18.00 น. ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดให้บริการที่ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. รวมถึงได้มีการจัดเคาน์เตอร์บริการประชาชน ที่ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น. อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0-5327-0410 และ 081-7217999
 
1 มิถุนายน 2561 , 11:59 น. , อ่าน 109  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี