เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมแห่น้ำสรงพระราชทานฯ สรงน้ำพระธาตุดอยคำ 5-6 มิถุนายน นี้

  
    เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยคำในงานประเพณี “ต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” ประจำปี 2561 นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดกิจกรรมแห่น้ำสรงพระราชทานฯ สรงน้ำพระธาตุดอยคำในงานประเพณี “ต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีพิธีแห่น้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เริ่มต้นที่บริเวณเชิงวัดพระธาตุดอยคํา เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคํา โดยจะมีรถบุษบกและขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ตลอดเส้นทางจะมีโรงทานบริการอาหาร เครื่องดื่ม มีหน่วยปฐมพยาบาลคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้ง ยังจัดให้มีการฉลองสมโภช เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา ร่วมปฏิบัติธรรมและมีการแสดงทางวัฒนธรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมตลอดงานอีกด้วย สำหรับ วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติความเป็นมากว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำ เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ” สร้างในปี พ.ศ. 1230 โดยพระโอรสทั้งสองพระองค์ของพระนางจามเทวี กษัตริยาธิราช แห่งเมืองหริภุญชัย ก่อนหน้าปี พ.ศ.2509 ถูกปล่อยทิ้งให้เป็นวัดร้าง ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์กรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งมาประดิษฐานไว้ จึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ต่อมาหลังจากวันวิสาขบูชา 1 สัปดาห์ ประชาชนในพื้นที่จัดให้มีการสรงน้ำพระธาตุดอยคำ ด้วยการเดินขึ้นไปสรงน้ำพระธาตุดอยคำ เป็นประจำทุกปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรพระธาตุดอยคำและพระเจ้าทันใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสรงน้ำพระธาตุดอยคำ ในงานประเพณี “ต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” ปีที่ 16 ประจำปี 2561ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 นี้
 
3 มิถุนายน 2561 , 18:17 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี