ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด..//

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตก พร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง.// จากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ระบุว่าในช่วงตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ซึ่งให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีวิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย เน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งการเปิดทางท่อระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง เตรียมพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง
 
4 มิถุนายน 2561 , 12:43 น. , อ่าน 98  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด