กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “มหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาค” ที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่

  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “มหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาค” อย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน นำไปต่อยอดความคิดสู่อนาคต พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2561 มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนิทรรศการจากทั้งในและต่างประเทศ หวังจุดพลังสร้างแรงบันดาลใจนำไปต่อยอดความคิดสู่อนาคต ตั้งเป้าขยายฐานผู้ร่วมงานทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพให้แก่เยาวชนพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานประมาณ 8 แสนคน จากทั้ง 4 ภูมิภาค โดยแต่ละแห่งเด็ก ๆ และเยาวชน จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย นับเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ช่วยเปิดประสบการณ์ในโลกของวิทยาศาสตร์และเผชิญกับความ ท้าทายใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี โดยการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาคครั้งนี้ สอดรับกับนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีและกระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชนไทย มุ่งขับเคลื่อนเพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเยาวชนคนไทย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความแข็งแกร่งของประเทศได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีการนำนิทรรศการจากต่างประเทศมาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย อาทิเช่น นิทรรศการดาวจรัสฟ้า (Starry Sky Illumination) จากประเทศจีน ที่ถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมได้ก้าวทันโลกดาราศาสตร์ อีกทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ ภาพยนต์ 4D Panda..Journey to New Home นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดแสดงอีกมากมาย
 
4 มิถุนายน 2561 , 17:47 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย