ชมต้นมังกร ต้นไม้พื้นเมืองของสเปน

  
     26-30 ม.ค. สัปดาห์วันชาติสเปน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรมของ สเปนแล้ว ภายในสวนของสเปน นักท่องเที่ยวจะได้ชมต้นดราโก้ หรือต้นมังกร ต้นไม้ที่มียางสีแดง เรียกว่าเลือดมังกร
ทุกวัน จนถึงวันที่ 30 ม.ค. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในงานมหกรรมพืชสวนโลก หากเข้าชมสวนของสเปน นักท่องเที่ยวจะได้พบกับการแสดงและการสาธิตการเต้นรำฟลามิงโก้ของสเปน ที่เวทีวัฒนธรรม และที่สวนของสเปน นอกจากนี้ภายในสวนของสเปน นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้น ดราโก้ หรือต้นดรากอน หรือต้นมังกร ซึ่งเป็นต้นไม้พื้นเมืองของสเปน พบได้ในพื้นที่สูงระหว่าง 100-600 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติมโตช้ามากความสูง 1 เมตร จะใช้เวลาถึง 10 ปี ลักษณะเด่นจะอยู่ที่ลำต้น เมื่อต้นอายุน้อยจะเป็นลำต้นเดี่ยว จะเริ่มออกดอกครั้งแรก ใช้เวลา 10-15 ปี ผิวของลำต้นจะขุรขระ ขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น ลำต้นไม่มีวงปี การนับอายุต้นจะประมาณจากจำนวนกลุ่มของกิ่งที่เจริญเติบโต เมื่อออกดอก จะมีทรงพุ่มคล้ายร่มแน่นทึบใบหนาและเหนียวคล้ายหนังสัตว์ มีสีเขียวอมเทาเงิน ใบยาวประมาณ50-60 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวเป็นช่อใหญ่ มีผลกลม สีส้ม และสามารถนำมารับประทานได้ เมื่อตัดใบหรือกรีดเปลือกลำต้นจะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาก เรียกกันว่า เลือดมังกร
 
26 มกราคม 2550 , 16:36 น. , อ่าน 1275  

 ข่าวโดย   ตระการศักดิ์ สมควร สวท. เชียงใหม่