เทคนิคในการจัดสวนถาดในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     ผู้เชี่ยวชาญการจัดสวนถาดแนะเทคนิคการจัดสวนถาด พร้อมแนะให้ พ่อ แม่ผู้ปกครองหันมาส่งเสริมการจัดสวนถาดให้กับบุตร หลานซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความคิดมีจินตการที่สร้างสรรค์ และยังเป็นการปลูกฝังให้มีใจรักต้นไม้มากขึ้น
นายพิทยา ศิรินันท์ครูจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้เล่าให้ฟังถึงเทคนิคการจัดสวนถาด ในโอกาสที่ได้นำนักเรียนมาสาธิตการจัดสวนถาดในงานมหกรรมพืชสวนโลกว่า สวนถาดที่จัดในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่สวนถาดชนิดแห้ง และสวนถาดชนิดชื้น ซึ่งสวนถาดชนิดแห้งจะเน้นต้นไม้จำพวกแคกตัส สวนสวนถาดชนิดชื้นจะเน้นหนักพืชจำพวกเฟริ์น การจัดสวนถาดส่วนใหญ่จะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เช่นการลอกเลียนแบบต้นน้ำ ในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการเลียนแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งคนที่จัดสวนถาดได้ดีต้องเป็นคนที่มีจินตนาการ รวมทั้งต้องจัดสวนถาดให้ได้สัดส่วน เช่นการจัดสวนถาดที่เลียนแบบธรรมชาติ หากมีตอไม้หรือรากไม้ ต้องวางตอไม้หรือรากไม้ก่อน ซึ่งจะทำให้แยกพันธุ์ไม้ที่จะนำมาจัดสวนถาดให้มีความสวยงามได้อย่างลงตัว
ในโอกาสนี้ได้ฝากมายังพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีการส่งเสริมการจัดสวนถาดให้กับลูกหลาน ทั้งนี้เนื่องจากจะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหลาน ทำให้เด็กมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งช่วยให้เด็กมีนิสัยอ่อนโยน หันมารักต้นไม้มากขึ้น
สำหรับกิจกรรมภายในอาคารนิทรรศการหมุนเวียนในวันที่ 27 ม.ค. จะมีการสาธิตการปลูกบอนไซ โดยชมรมบอนไซเชียงใหม่ วันที่ 28และวันที่ 30 ม.ค. จะมีการสาธิตการเพาะเลี้ยงเฟิร์น โดยสมาคมคนรักเฟิร์น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 
26 มกราคม 2550 , 18:07 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   ตระการศักดิ์ สมควร สวท. เชียงใหม่