ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มช. เตรียมจัดมหกรรม Sriphat Health Expo 2018

  
    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพเพื่อ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดมหกรรมสุขภาพในวันที่ 21 กันยายน 2561 นี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพทั้งต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการแพทย์ออกสู่ประชาชน ให้ประชาชนมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในงานพบกับ เวทีการเสวนาให้ความรู้ด้านการแพทย์ เรื่องโรคสมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดแผลเล็กโดยการส่องกล้อง กระดูกสันหลัง ช่องท้อง และระบบทางเดินอาหาร, การแสดงหุ่นยนต์จัดยาสำหรับผู้ป่วย นวัตกรรมการรักษาเส้นเลือดขอดโดยไม่ผ่าตัด, เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาเพื่อตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตา, เครื่องวัดความดันลูกตา, อุปกรณ์พยุงส่วนต่างๆของร่างกาย, สาธิตเครื่องอัลตราซาวน์ 4มิติ, อุปกรณ์ผ่าตัดข้อเข้า ข้อสะโพกเทียม, อุปกรณ์ระงับความปวดและอุปกรณ์เครื่องฟอกไต เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการให้ความรู้ทางการแพทย์ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
17 กันยายน 2561 , 15:16 น. , อ่าน 83  

 ข่าวโดย