มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง"

  
    สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกิจกรรม “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” เล่าเรื่องผ่านแอปพลิเคชัน CMStory
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจ และนักปั่นคว้าจักรยานคู่ใจ มาร่วมปั่นกันม่วนๆ แอ่วเมืองเชียงใหม่ บนเส้นทางท่องเที่ยวที่คัดสรร ทำความรู้จักเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น กับกิจกรรม "ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง" ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยว "ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง" พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในมุมมองสร้างสรรค์ เล่าเรื่องที่พบเจอผ่านแอปพลิเคชัน “CMStory” ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 05.00 - 10.00 น. โดยมีจุดเริ่มต้นเส้นทางท่องเที่ยว ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงาน จะมีการแนะนำการใช้งานแอปพิเคชัน บนมือถือ CMStory ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Computer vision เพื่อเป็นช่องทางในการรับชมวีดิทัศน์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผ่านเส้นทางตัวอย่าง เริ่มต้นปั่นจักรยานจาก ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีจุดแวะพักทำกิจกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อรับชมวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผ่านเส้นทางตัวอย่าง อาทิ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Lan Na Research Center : ศูนย์วิจัยด้านล้านนา
 
17 กันยายน 2561 , 18:27 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย