กลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เร่งผลักดันยุทธศาสตร์อีไต้อีลู่ เชื่อมต่อเส้นทางการค้าในภูมิภาคเอเชีย

  
    ไทย - จีน และประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เร่งผลักดันยุทธศาสตร์อีไต้อีลู่ เพื่อการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อีไต้อีลู่ เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่คิดโดยประธานาธิบดีสี่จิ้นผิงของจีน เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างจีนและภูมิภาคเอเชียและยุโรป ที่ประกอบด้วย 60 ประเทศที่อยู่บนเส้นทางของโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรืออีไต้อีลู่ คำว่าอีไต้ หรือ One Belt และอีลู่ หรือ One Road ซึ่ง One Belt ก็คือการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไปเส้นทางสายไหมเดิมคือไปทางเอเชียกลางและยุโรป ส่วน One Road ก็คือการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไปทางทะเล ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมใหม่ ที่เชื่อมโยง 4 ประเทศหลักเข้าด้วยกัน คือ ลาว ไทย พม่า และจีน ซึ่งจะเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของโลก ที่จะมีส่วนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าโลก นั่นก็คือเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยและประเทศจีน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ร่วมกันพิจารณา ศึกษาข้อมูล ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 5 ด้านที่สำคัญได้แก่ ด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 5 ด้านสำคัญ นำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การคมนาคม ยกระดับความสัมพันธ์และพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค
 
19 กันยายน 2561 , 16:04 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม