กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเยือนสวท.เชียงใหม่ ..//

  
    กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ..// นางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายโรเบิร์ต โพสต์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมการจัดรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมห้องนิทรรศการที่แสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อต่อยอดความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และไทย ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 200 ปี ในปี พ.ศ.2561 สำหรับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งถือได้ว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางประเทศไทยได้อีกด้วย
 
19 กันยายน 2561 , 17:11 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด