ตำรวจภูธรภาค 5 มอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

  
     ตำรวจภูธรภาค 5 ส่งคืนโฉนดที่ดินทำกินและที่พักอาศัยให้กับประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนนอกระบบ ที่ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินพร้อมด้วยที่พักอาศัยให้กับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 5 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมหลักฐาน เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มนายทุนที่มีการทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากการสืบสวน นำไปสู่ปฏิบัติการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคน ทำบ้านเมืองน่าอยู่” ปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 โดยสามารถยึดเอกสารการกู้ยืม โฉนดที่ดิน รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และได้นำมามอบคืนให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนนอกระบบและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งผลจากการดำเนินการของศูนย์ฯ สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยและคืนทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 346 ราย รวมมูลค่ากว่า 454 ล้านบาท ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนได้รับคืนโฉนดที่ดิน จำนวน 69 ฉบับ มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของตำรวจภูธรจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด และที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 5
 
20 กันยายน 2561 , 15:55 น. , อ่าน 84  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม