แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2561ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น พบพื้นที่ลักลอบปลูกลดลงกว่าร้อยละ 69 จากปีที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันเป็นประธานการประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นประจำปี 2561
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2561 เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมกันกำหนดเป็นแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจัดกำลังพล เข้าดำเนินการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ในทุกพื้นที่เป้าหมายให้ได้จำนวนมากที่สุด ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น จำนวนทั้งสิ้น 65 พื้นที่เป้าหมาย
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติในปี 2561 พบว่า จำนวนพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงจากในปี 2560 จำนวน 1,308.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.44 ซึ่งประเมินได้ว่า อาจมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกติดต่อกันระยะยาวกว่าปกติ ทำให้ฝิ่นที่ลักลอบปลูกและหวังเก็บเกี่ยวในเดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ได้รับความเสียหาย และความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่ อันเนื่องมาจากภาครัฐ ได้เข้มงวดกวดขันกับ ผู้นำท้องถิ่น และเพิ่มความถี่ในการติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และร่วมปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ รวมถึงการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบของกำลังป้องกันชายแดน อย่างเข้มงวดจริงจังในพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น หนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 
21 กันยายน 2561 , 15:29 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย