สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม’’

  
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หนุนประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นำเจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กว่า 500 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ทำความดี และ แจกถุงผ้าให้กับประชาชน และผู้ประกอบการย่านถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมกันเป็นจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดถนน วัด และโรงเรียน ตามโครงการ ‘’ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม’’ และรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานตลอดจนทุกอุทยานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ใช้ถุงผ้าและห่อข้าวใส่ปิ่นโตมารับประทานที่ทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้ เป็นการสานต่อโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมาโดยให้นักท่องเที่ยวได้ยืมถุงผ้าใส่ของเข้าไปในอุทยานฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว ในการสนใจเข้าร่วมโครงการ จึงได้นำมาต่อยอดให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ได้ตระหนักถึงปัญหา ขยะจากถุงพลาสติก และ โฟม ที่ก่อให้เกิดอันตรายและสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้วางเป้าหมายสำหรับฤดูการท่องเที่ยวปีนี้ จะลดปริมาณขยะจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวอุทยานและหน่วยงานในสังกัด 125 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 90
 
21 กันยายน 2561 , 15:31 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด