ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มช. เปิดมหกรรมสุขภาพมุ่งสู่ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

  
    ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดมหกรรมสุขภาพมุ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งสุขภาพดี ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพ Sriphat Health Expo 2018 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัว ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ในการรักษาพยาบาลที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีการรักษา มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการบริการสุขภาพระดับสูงให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง รวบรวมเทคโนโลยีชั้นสูง ให้สอดคล้องกับนโยบายเชียงใหม่เมืองสุขภาพดี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและสุขภาพด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สู่ Medical Hub ที่สมบูรณ์แบบ การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้รับความรู้ ความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ ให้เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน สร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในการวินิจฉัยและรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งสุขภาพดี ต่อไป
 
21 กันยายน 2561 , 15:57 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม