สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ช่วงที่ 2 และ 3 ให้กับจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ช่วงที่ 2 และ 3 ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้ดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าแล้วเสร็จ
พลตรี อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เข้ามาดำเนินการขุดลอก และปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบโครงการในช่วงที่ 1 ให้จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบต่อให้เทศบาลนครเชียงใหม่รับช่วงดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า ในช่วงที่ 2 และ 3 เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งแต่ตำบลศรีภูมิ ถึงประตูน้ำมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพได้ และได้ดำเนินการส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งมอบต่อให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาดูแลรักษา ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงามต่อไป โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าในช่วงที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย ตั้งแต่ถนนมหิดล ถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดให้แล้วเสร็จเพื่อส่งมอบให้จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
คลองแม่ข่า เป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 มีแหล่งต้นน้ำมาจากลำห้วยธรรมชาติและเทือกเขาดอยสุเทพ – ปุย คลองแม่ข่ามีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง
 
21 กันยายน 2561 , 17:10 น. , อ่าน 89  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย