จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จังหวัดเชียงใหม่..//

  
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ สู่แม่ฮ่องสอน ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ..// ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์...ชีวิต แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธาน ทั้งนี้ งานดังกล่าวเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 35 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ในลักษณะของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สำหรับ งานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ที่ Event Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ที่โดดเด่นของจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน จากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่แสดงถึงวิถีชีวิต สินค้า OTOP นวัตวิถี อาหารพื้นเมือง การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงแพ็คเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
22 กันยายน 2561 , 16:00 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด