ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ..// นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ในท้องถิ่นที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลด้านสาธารณสุขด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยมะเร็งของโรงพายาบาลจุฬาภรณ์เท่านั้น ทรงมีพระประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงได้จัดกิจกรรม โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยเป้าหมายที่ขยายขอบเขตการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ เพื่อสานต่อพระปณิธานอันแน่วแน่ พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทย และโครงการนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และประชาชนทั่วไป สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันทั้งหมด 4 ภาค โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.crachaityrun.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2561 หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112325 ต่อ 6
 
23 กันยายน 2561 , 16:12 น. , อ่าน 84  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด