เชียงใหม่ฉลองครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน..//

  
    องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมฉลองครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและครบรอบ 43 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ขณะที่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เผยประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้มีการพัฒนาความร่วมมือในหลายๆด้านเพิ่มขึ้น..// ที่สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมฉลองครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและครบรอบ 43 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยมีนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตั้งเป้าหมายว่าในปี ค.ศ.2020 จะสร้างประเทศให้มีความทันสมัย มีประชากรที่ดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความแข็งแกร่ง และจะทำให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดีพ้นจากความยากจน ทั้งนี้ ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความผูกพัน ใกล้ชิดกันเป็นอย่างมาก มีการบูรณาการร่วมกันในหลายๆด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน ซึ่งมีการเติบโตอย่างมั่นคง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาที่ประเทศไทย กว่า 37,000 คน มีนักศึกษาไทย ไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 27,000 คน นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวที่ประเทศไทยเกือบ 10 ล้านคนต่อปี ส่วนที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวภาคเหนือมากกว่า 6 ล้านคน มีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 7,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และพร้อมที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวอวยพรให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน ในวันไหว้พระจันทร์ที่จะถึงนี้ ให้ประชาชนทุกคนมีความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองในทุกๆด้าน
 
23 กันยายน 2561 , 16:15 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด