สสค.เชียงใหม่ แนะข้อปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

  
    สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ แนะข้อปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 ถึง 06.00 น. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเป็นผู้แสดงภาพยนต์ ละคร หรือการแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันนั้น นายจ้างอาจให้ทำงานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นได้พักผ่อนตามสมควร เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเข้าจับกุมสถานบริการคาราโอเกะ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏมีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวนมาก เนื่องจากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายในการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งเปิดจำหน่ายหรือให้บริการในระหว่างเวลา 22.00 ถึง 06.00 น. ทำให้นายจ้างถูกจับกุมดำเนินคดี กรณีนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดจะมีความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมและดำเนินคดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5389-0427-3 ในวันและเวลาราชการ
 
25 กันยายน 2561 , 19:31 น. , อ่าน 83  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม