ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จ.เชียงใหม่

  
     ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่พักอาศัยในราคาย่อมเยาว์ นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่จัดสรรผลประโยชน์ ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง จึงมอบหมายให้กรมธนารักษ์ จัดหาพื้นที่ราชพัสดุในประเทศ จำนวน 8 แปลง เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 1745 บริเวณด้านหลังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 15 ไร่ 96 ตารางวา มี 3 ประเภท ได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย และพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ และได้รับสิทธิการเช่าราชพัสดุ 30 ปี เมื่อครบสัญญาสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี โดยได้รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเช่าที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในอัตราผ่อนชำระค่าเช่าระหว่าง 1,700 - 4,500 บาท /เดือน โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ถูกกำหนดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย โดยปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้มีจำนวนสูงขึ้นถึง 8.4 ล้านคน จากข้อมูลของสถิติของสภาพัฒน์ พบว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้จากมติประชุมคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเงื่อนไขโครงการให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้มีสิทธิจองก่อนเป็นลำดับแรก หากมีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยเหลือจะเปิดให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 35,000 บาทต่อเดือน และประชาชนทั่วไปสามารถจองได้ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศหาผู้ประมูลลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการ สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสำรวจความต้องการโครงการบ้านคนไทยประชารัฐได้ในเว็บไซต์ www.treasury.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2694 ในวันและเวลาราชการ
 
26 กันยายน 2561 , 11:26 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม