ม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP เกษตรแม่โจ้..//

  
    สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมจัดงานแสดงสินค้า SME Start up เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0..// ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงาน SME STARTUP เกษตรแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรม SME 4.0 ส่งเสริมให้ใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิด High Value และเพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการจากโครงการฯ จำนวน 150 ราย นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้มีส่วนร่วม เวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเวที “Start Up เกษตรอินทรีย์ เริ่มต้นอย่างไรให้ขายได้”, “เกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีๆ ที่ออกแบบได้” ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5387 5643
 
26 กันยายน 2561 , 15:29 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด