จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ นำร่องตลาดวโรรส และตลาดศิริวัฒนา

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ นำร่องตลาดวโรรส และตลาดศิริวัฒนา
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ ตลาดวโรรส และตลาดศิริวัฒนา กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้ความสำคัญในการงดใช้โฟม และลดใช้พลาสติก บรรจุอาหาร ซึ่งมีผลตอบรับจากผู้ประกอบการและประชาชนเป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวนมาก เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนไปใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบเดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์งดใช้โฟม และลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า และพี่น้องประชาชน งดการใช้กล่องโฟม และลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้กล่องชานอ้อย และถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทดแทนภาชนะแบบเดิมที่ย่อยสลายยาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ มาขับเคลื่อนให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการรณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันไปใช้ภาชนะอื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร หรือถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องในตลาดสด และพื้นที่ผ่อนผันให้ขายสินค้าในเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นอันดับแรก โดยจะขยายผลการดำเนินงานไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป
 
26 กันยายน 2561 , 19:37 น. , อ่าน 87  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย