NBT World จัดกิจกรรม Road Show ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    NBT World ยกพลขึ้นเหนือ จัดกิจกรรม Road Show เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ แก่เครือข่ายเคเบิลทีวี ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World จัดกิจกรรม Road Show เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World แก่เครือข่ายเคเบิลทีวี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการออกอากาศช่อง NBT World ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง NBT World ดำเนินการภายใต้แนวคิดหลัก คือ “ข่าวสารถูกต้อง น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้” สะท้อนวิสัยทัศน์ประเทศไทย “A Vision of Thailand” เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งด้านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การลงทุน การศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย ชาวต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก
การจัดกิจกรรม Road Show ในครั้งนี้ เป็นการขยายและพัฒนาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ NBT World เพื่อให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับชมรายการภาคภาษาอังกฤษของ NBT World ผ่านเคเบิลทีวีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารอีกทางหนึ่งด้วย
 
27 กันยายน 2561 , 15:48 น. , อ่าน 84  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย