มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนเยาวชน อบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ในช่วงปิดภาคเรียน

  
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 22”
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 6 จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 22” ระหว่างวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561 โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การอบรมมีค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมคนละ 3,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เมื่อฝึกอบรบเสร็จสิ้นจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/6678.pdf ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-7855 ในวันและเวลาราชการ และ Fanpage Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
28 กันยายน 2561 , 17:49 น. , อ่าน 92  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย