มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SME ให้การตอบรับโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นอย่างดี

  
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SME พึงพอใจโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 กิจการ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 106 กิจการ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเว็บ E-Commerce จำนวน 52 กิจการ และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อติดตั้งระบบเซ็นเซอร์สำหรับดึงข้อมูลจากสายการผลิตและเครื่องจักร จำนวน 54 กิจการ โดยลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงการเลือกซื้อหรือใช้บริการสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการได้ที่ www.thai-sme.net
ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยระบบ E-Commerce ช่วยเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ต้องมีหน้าร้านค้า จึงช่วยลดต้นทุนในส่วนของการจัดการร้านค้า เช่น ลดค่าเช่าห้องหรือค่าบำรุงรักษาสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วนระบบเซนเซอร์มีประโยชน์ในด้านของการพัฒนาสายการผลิต ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ทำงานของกิจการ / โรงงาน เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดินเพื่อควบคุมระบบวาล์วสั่งน้ำอัตโนมัติ ช่วยลดคนงานในส่วนการรดน้ำ อีกทั้งข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นยังแสดงผลออนไลน์ในเว็บไซต์ทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะการทำงานของกิจการ/โรงงานอีกด้วย โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม อยากให้มีการดำเนินโครงการนี้อีกในปีต่อไป
 
30 กันยายน 2561 , 11:03 น. , อ่าน 88  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย