ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 4

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีสงมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 4 บรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
ที่ห้องประชุม อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 4 ซึ่งในครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการไกล่เกลี่ย สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้ถึง 318 ราย ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 266 ฉบับ พื้นที่ 447 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา รถยนต์ จำนวน 21 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน และทรัพย์สินอื่น ๆ 2 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวม 300,687,038.- บาท (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปดบาท) เพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชน คืนที่ดินทำกินและคืนที่พักอาศัยให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
นางวงเดือน ศิป้อ ชาวจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับโฉนดที่ดินกลับคืนมาเป็นของตนเองอีกครั้ง ซึ่งที่ดินผืนนี้ เป็นอยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคน ทำบ้านเมืองน่าอยู่” โดยการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน สอบสวน รวบรวมหลักฐาน ปิดล้อมตรวจค้น และจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเปรียบประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 รวมถึงให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้
 
26 ตุลาคม 2561 , 16:43 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย