จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล 30,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปิง

  
    คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทำความดีคืนสู่ชุมชน
ที่ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสมาชิกสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล จำนวน 30,000 ตัวลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคีในการมีร่วมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทำความดีคืนสู่ชุมชน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังขององค์กรสตรี ในการร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างความสุขให้กับชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลที่มุ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
 
26 ตุลาคม 2561 , 16:51 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม