อบจ.เชียงใหม่ เตรียมประกาศพื้นที่ปลอดโฟม ดีเดย์ 1 พ.ย.นี้ ..//

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประกาศปลอดโฟม ลดใช้ถุงพลานติก ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ดีเดย์ 1 พฤศจิกายน 2561 ..// นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประกาศปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ครู อาจารย์ นักเรียน ในสถานศึกษา และประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม งดการใช้ภาชนะจากโฟมใส่อาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมรณรงค์ให้นำบรรจุภัณฑ์อื่นมาทดแทน อาทิ กล่องชานอ้อย เซรามิก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แก้ว วัสดุทางธรรมชาติ ไม้ไผ่ ใบตอง และนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตลอดจนชี้ให้ทุกคนได้เห็นถึงโทษของการใช้โฟมบรรจุอาหารปรุงสำเร็จซึ่งส่วนใหญ่มีความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียส และมีไขมัน ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแทนโฟมและถุงพลาสติก เพื่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป
 
27 ตุลาคม 2561 , 12:08 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด